• Signatura de l’acord de col·laboració per a la custòdia del territori

  13/07/2018 Llegir mes »

  L’Ajuntament de Querol i l’Associació Mediambiental la Sínia, han signat un acord de col·laboracíó per a la custòdia de diversos espais del municipi en el marc del projecte TERRITORI SALAMANDRA: PROJECTE DE CONSERVACIÓ DE LA SALAMANDRA I D’ALTRES AMFIBIS A LA CONCA DEL RIU GAIÀ. L’acord té una durada de 4 anys prorrogables i l’han signat aquest 13 de juliol l’alcalde de Querol, Jordi Pijoan i la presidenta de La Sínia, Montserrat Garcia, a l’Ajuntament de Querol.

 • L’Ajuntament inverteix 2.900 euros en l’Escola Sant Miquel

  12/07/2018 Llegir mes »

  L’Ajuntament de Querol ha invertit durant aquest curs 2017-2018 un total de 2.900 euros a l’Escola Sant Miquel del Pla de Manlleu. Concretament 2.000 euros han servit per adquirir un Rack per fer les funcions de servidor informàtic del centre educatiu.

 • Reunió de treball amb el diputat al Parlament Ferran Civit

  10/07/2018 Llegir mes »

  L’alcalde de Querol, Jordi Pijoan, ha mantingut una reunió de treball aquest dimarts, 10 de juliol, amb el diputat d’Esquerra Republicana de Catalunya Ferran Civit, que és membre de la Comissió de Territori de la cambra catalana. Civit ha visitat les urbanitzacions del municipi i s’ha parlat de l’interès que té l’Ajuntament de Querol perquè la nova Llei de Territori doni sortida a aquestes urbanitzacions.

 • Procés selectiu personal – Arquitecte tècnic

  06/07/2018 Llegir mes »

   Convocatòria concurs oposició per a la creació d’una borsa de treball d’arquitecte tècnic per a l’Ajuntament de Querol. Es fa públic l’acord de la Junta de Govern Local de 25 de maig de 2018, que es transcriu literalment a continuació: Atès que el treballador que fins ara ocupava la plaça d’arquitecte tècnic ha causat baixa per jubilació. Atès que el Ple d’aquesta corporació local en la sessió extraordinària celebrada el dia 16 de febrer de 2018, publicada al BOPT núm. 42 de 28 de febrer de 2018, va adoptar entre d’altres, l’acord d’amortitzar la plaça grup A2 d’Arquitecte Tècnic de personal laboral i creació de la plaça de personal funcionari, escala d’Administració Especial, d’Arquitecte Tècnic, grup A2. Atès que es considera prioritari el cobriment d’aquesta plaça, ja que afecta al funcionament d’un servei públic essencial mitjançant la contractació de personal funcionari interí. Atès que es considera que cal que la persona que ocupi aquest lloc de treball, en principi, hauria de tenir una jornada de 6 hores mensuals i, si calgués s’ampliaria en un futur.

 • Eleccions Mas Gassons, preparació candidatures

  26/06/2018 Llegir mes »

  Convocatòria d’eleccions (nota afegida 27/02/2018)

 • Preus de les piscines més properes al Querol

  26/06/2018 Llegir mes »

  TEMPORADA 2018 – PISCINA PONT D’ARMENTERA

Bàner

Bàner

Bàner

Bàner

Bàner

Bàner

Bàner

Bàner
Bàner