Més propostes

Associació Garrofet d'equins - ONG:
Comparteix una estona amb els cavalls, fes una volta per l’entorn del Garrofet.
https://www.actiweb.es/asociaciongarrofet/
Celler de Cal Casany
Entra l'arbitrarietat del destí i la força del terrer. Una rècula de virtuts I defectes aniran humanitzant un vi.
https://calcasany.vidirecte.cat/