Centres de culte

Església de Santa Maria de Querol

Mossèn Vicenç Ribas Canals

Horari: 1r i 3r diumenge del mes a les 10:00 hores

Tel. de contacte: 977 63 82 60

Església de Sant Jaume d’Esblada

Mossèn Vicenç Ribas Canals

Horari: 4t diumenge del mes a les 10:00 hores

Tel. de contacte: 977 63 82 60

Església de Santa Maria de Valldossera

Mossèn Wlodzimierz Sosynski

Horari: 3r diumenge del mes a les 10:00 hores i festius en català

Tel. de contacte: 977 68 84 52