Subv. de Generalitat

SUBVENCIONS CONCEDIDES ANY 2020

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

 • AJUT PER AL TRACTAMENT DE LA VEGETACIÓ EN URBANITZACIONS I NUCLIS DE POBLACIÓ AFECTATS PER LA LLEI 5/2003……8.757,17 €

SUBVENCIONS CONCEDIDES ANY 2019

Departament de Presidència

 • SUBVENCIONS PER A LA DINAMITZACIÓ TERRITORIAL PER ALS ANYS 2018 I 2019: “Millora accessos al municipi de Querol” ………….. 24.671,90 €
 • COMPENSACIONS ECONÒMIQUES PERQUÈ ABONIN RETRIBUCIONS A DETERMINATS CÀRRECS ELECTES LOCALS…………………..    3.501,15 €

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

 • AJUT A LA GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE 2019……………………………………………………………………………………………………  5.017,08 €

Agència Catalana de l’Aigua

 • DESPESES EXTRAORDINÀRIES PEL TRANSPORT D’AIGUA DE CONSUM DOMÈSTIC MITJANÇANT VEHICLES CISTERNA………………   680,00 €

Departament de Justícia

 • SUBVENCIÓ PER AL FUNCIONAMENT DEL JUTJAT DE PAU 2019…………………………………………………………………………………………………………….  860,00 €

Departament de Cultura

 • OBRES DE RESTAURACIÓ I CONSERVACIÓ D’IMMOBLES DE NOTABLE VALOR CULTURAL: “2ª actuació dels treballs per a la consolidació d’urgència del Castell de Querol”………………………………………………………………………………………………….. 15.000,00 €

SUBVENCIONS CONCEDIDES ANY 2018

Departament de Cultura

 • OBRES DE RESTAURACIÓ I CONSERVACIÓ D’IMMOBLES DE NOTABLE VALOR CULTURAL: “Treballs per a la consolidació d’urgència del Castell de Querol”……………………………………………………………………………………………….. 13.812,00 €
 • Bàner

  Bàner

  Bàner

  Bàner

  Bàner

  Bàner

  Bàner

  Bàner
  Bàner