Subv. de Generalitat

SUBVENCIONS CONCEDIDES ANY 2023

Departament de Cultura

INVERSIONS EN LA GESTIÓ DEL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC I PALEONTOLÒGIC (CLT059): “Condicionament itinerari d’accés al Portal nou del Castell de Querol”…………………………………….. 9.287,60 €

SUBVENCIONS CONCEDIDES ANY 2020

Departament de Cultura

OBRES DE RESTAURACIÓ I CONSERVACIÓ D’IMMOBLES DE NOTABLE VALOR CULTURAL: “3ª actuació dels treballs per a la consolidació d’urgència del Castell de Querol”............................................ 15.000,00 €

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

  • AJUT PER AL TRACTAMENT DE LA VEGETACIÓ EN URBANITZACIONS I NUCLIS DE POBLACIÓ AFECTATS PER LA LLEI 5/2003……8.757,17 €

SUBVENCIONS CONCEDIDES ANY 2019

Departament de Presidència

  • SUBVENCIONS PER A LA DINAMITZACIÓ TERRITORIAL PER ALS ANYS 2018 I 2019: “Millora accessos al municipi de Querol” ………….. 24.671,90 €
  • COMPENSACIONS ECONÒMIQUES PERQUÈ ABONIN RETRIBUCIONS A DETERMINATS CÀRRECS ELECTES LOCALS....................... 3.501,15 €

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

  • AJUT A LA GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE 2019…………………………………………………………………………………………………… 5.017,08 €

Agència Catalana de l’Aigua

  • DESPESES EXTRAORDINÀRIES PEL TRANSPORT D’AIGUA DE CONSUM DOMÈSTIC MITJANÇANT VEHICLES CISTERNA.................. 680,00 €

Departament de Justícia

  • SUBVENCIÓ PER AL FUNCIONAMENT DEL JUTJAT DE PAU 2019............................................................................................................................ 860,00 €

Departament de Cultura

  • OBRES DE RESTAURACIÓ I CONSERVACIÓ D’IMMOBLES DE NOTABLE VALOR CULTURAL: “2ª actuació dels treballs per a la consolidació d’urgència del Castell de Querol”................................................................................................................. 15.000,00 €

SUBVENCIONS CONCEDIDES ANY 2018

Departament de Cultura

  • OBRES DE RESTAURACIÓ I CONSERVACIÓ D’IMMOBLES DE NOTABLE VALOR CULTURAL: “Treballs per a la consolidació d’urgència del Castell de Querol”……………………………………………………………………………………………….. 13.812,00 €