Informació

Dades generals

Adreces:

– Seu de l’Ajuntament: Pl. St. Sebastià, 1, 43816, Querol. República Catalana.

– Oficina d’Atenció al Ciutadà: C. Sant Jordi s/n, Nucli de Bonany, 43715, Valldossera. República Catalana

Telèfon: 977 638 288

Telèfon OAC Bonany 877 91 01 04

Fax: 977 639 244

Horari d’atenció públic:

Seu de l’Ajuntament: de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores i divendres de 17:00 a 19:00 hores

Oficina d’Atenció al Ciutadà:

Dilluns de 12:00 a 14:00, de dimarts a divendres de 9:30 a 14:00 hores i els divendres de 17:00 a 19:00 hores

Web: www.querol.cat

Correu electrònic de contacte:

info@querol.cat

plopez@querol.cat

josep@querol.cat

susanna@querol.cat

Altres

Habitants

Any       Habitants

1998      249

1999      286

2000      305

2001      298

2002      305

2003      320

2004      322

2005      359

2006      416

2007      533

2008      549

2009      539

2010      536

2011      544

2012      559

2013      543

2014      550

2015      563

2016      549

2017      548

2018      538

2019      525

Municipi

Superfície Km2: 72 km2

Bàner

Bàner

Bàner

Bàner

Bàner

Bàner

Bàner

Bàner

Bàner

Bàner