Informació

Dades generals

Adreces:

- Seu de l'Ajuntament: Pl. St. Sebastià, 1, 43816, Querol. República Catalana.

- Oficina d'Atenció al Ciutadà: C. Sant Jordi s/n, Nucli de Bonany, 43715, Valldossera. República Catalana

Telèfon: 977 638 288

Telèfon OAC Bonany 877 91 01 04

Fax: 977 639 244

Horari d'atenció públic:

Seu de l'Ajuntament: de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores i divendres de 17:00 a 19:00 hores

Oficina d'Atenció al Ciutadà:

Dilluns de 12:00 a 14:00, de dimarts a divendres de 9:30 a 14:00 hores i els divendres de 17:00 a 19:00 hores

Web: www.querol.cat

Correu electrònic de contacte:

info@querol.cat

plopez@querol.cat

josep@querol.cat

susanna@querol.cat

Altres

Superfície del municipi: 72 km2