Òrgans de govern

Equip de govern

Alcalde: Il·ltre.  Jordi Pijoan Parellada

Urbanisme i Seguretat Ciutadana: Sra. Jordi Cuevas Perea

Serveis, Medi Ambient i Cultura: Sra. Roser Burzón González

Serveis Socials i Educació: Sra. Anna Maria Sanjulian Sala


Junta de Govern

President

Il·tre. Jordi Pijoan Parellada

Vocals

Sra. Roser Burzón González   (1a Tinent d’Alcalde)

Sra. Anna Maria Sanjulian Sala (2a Tinent d’Alcalde)


Comissió especial de comptes

Alcalde

Il·ltre. Jordi Pijoan Parellada (CiQ-AM)

Vocals

Sr. Jordi Cuevas Perea (CIQ-AM)

Sra. Anna Maria Sanjulian Sala (CIQ-AM)

Sra. Roser Burzón González (CIQ-AM)

Sr. Miguel Uroz Mendioroz (IQ-FIC)

Sr. Antonio Romero Muñoz (IQ-FIC)

Sra. Maria Pilar Iglesias Ibáñez (PSC-CP)

Tresorer: Josep Pérez Palau

Comissió municipal de delimitació

Il·tre. Jordi Pijoan Parellada – Alcalde

Sra. Anna Maria Sanjulian Sala – Regidora

Sra. Roser Burzón González – Regidora

Sr. Jordi Cuevas Perea – Regidor

Montserrat Oliva Boada – Tècnica municipal

Josep Pérez Palau – Secretari  de l’Ajuntament

Grups polítics

GRUP MUNICIPAL 1: Coalició d’Independents per Querol – Acord Municipal (CIQ-AM)

Il·tre. Jordi Pijoan Parellada -Alcalde, Sra. Roser Burzón González, Sra. Jordi Cuevas Perea i Sra. Anna Maria Sanjulian Sala

GRUP MUNICIPAL 2: Independients per Querol – Federació d’Independents de Catalunya (IQ-FIC)

Sr. Miguel Uroz Mendioroz i Sr. Antonio Romero Muñoz

GRUP MUNICIPAL 3: Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés Municipal (PSC-CP)

Sra. Maria Pilar Iglesias Ibáñez

Dedicacions dels càrrecs polítics

Il·tre. Jordi Pijoan Parellada – Alcalde

Dedicació parcial de 10 hores setmanals (25%):  5.937,40 € bruts anuals.

Sra. Roser Burzón González  – Regidora

Dedicació parcial de 16 hores setmanals (40%):  8.499,84 € bruts anuals.

Sr. Jordi Cuevas Perea – Regidor

Dedicació parcial de 16 hores setmanals (40%):  8.499,84 € bruts anuals.

Cal recordar que l’Ajuntament de Querol s’acull a una línia de subvencions anuals del Departament de Governació que pretén fomentar l’accés a l’activitat política i reconèixer la feina que es fa des dels governs locals més petits subvencionant fins a 40 hores de dedicació total dels diferents regidors. Ni l’alcalde ni els regidors cobraran per assistències perquè és incompatible amb el règim de dedicació parcial.

Règim d’indemnitzacions

1. Ple: 150 euros/sessió.

2. Junta de Govern Local: 150 euros/sessió.

3. Comissió Especial de Comptes: 80 euros/sessió.

4. Altres òrgans col·legiats: 80 euros/sessió.

5. Desplaçaments que realitzin els regidors en vehicle propi per compte d l’Ajuntament: 0,28 € per Km.

6. Assignació als grups polítics:

– Component fix: 10,00 euros/mes.

– Component variable: 5,00 euros/mes/regidor

Bàner

Bàner

Bàner

Bàner

Bàner

Bàner

Bàner

Bàner
Bàner