Òrgans de govern

Equip de govern

Alcalde: Il·ltre. Jordi Pijoan Parellada

Urbanisme i Seguretat Ciutadana: Sra. Jordi Cuevas Perea

Serveis, Medi Ambient, Cultura i Festes, Educació i Benestar Social: Sra. Roser Burzón González


Junta de Govern

President

Il·tre. Jordi Pijoan Parellada

Vocals

Sra. Roser Burzón González (1a Tinent d’Alcalde)

Sra. Jordi Cuevas Perea (2n Tinent d'Alcalde)


Comissió especial de comptes

Alcalde

Il·ltre. Jordi Pijoan Parellada (CiQ-AM)

Vocals

Sr. Jordi Cuevas Perea (CIQ-AM)

Sra. Noemí Fornàs Carreño (CIQ-AM)

Sra. Roser Burzón González (CIQ-AM)

Sr. Miguel Uroz Mendioroz (IQ-FIC)

Sr. Antonio Romero Muñoz (IQ-FIC)

Sra. Maria Pilar Iglesias Ibáñez (PSC-CP)

Tresorer: Josep Pérez Palau

Grups polítics

GRUP MUNICIPAL 1: Coalició d’Independents per Querol – Acord Municipal (CIQ-AM)

Il·tre. Jordi Pijoan Parellada -Alcalde, Sra. Roser Burzón González, Sra. Jordi Cuevas Perea i Sra. Noemí Fornàs Carreño

GRUP MUNICIPAL 2: Independients per Querol – Federació d’Independents de Catalunya (IQ-FIC)

Sr. Miguel Uroz Mendioroz i Sr. Antonio Romero Muñoz

GRUP MUNICIPAL 3: Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés Municipal (PSC-CP)

Sra. Maria Pilar Iglesias Ibáñez

Dedicacions dels càrrecs polítics

Il·tre. Jordi Pijoan Parellada - Alcalde

Dedicació parcial de 10 hores setmanals (25%):  6.234,36 € bruts anuals.

Sra. Roser Burzón González - Regidora

Dedicació parcial de 16 hores setmanals (40%):  8.922,72 € bruts anuals.

Sr. Jordi Cuevas Perea - Regidor

Dedicació parcial de 16 hores setmanals (40%):  8.922,72 € bruts anuals.

Cal recordar que l’Ajuntament de Querol s’acull a una línia de subvencions anuals del Departament de Governació que pretén fomentar l’accés a l’activitat política i reconèixer la feina que es fa des dels governs locals més petits subvencionant fins a 40 hores de dedicació total dels diferents regidors. Ni l'alcalde ni els regidors cobraran per assistències perquè és incompatible amb el règim de dedicació parcial.

Règim d'indemnitzacions

1. Ple: 150 euros/sessió.

2. Junta de Govern Local: 150 euros/sessió.

3. Comissió Especial de Comptes: 80 euros/sessió.

4. Altres òrgans col·legiats: 80 euros/sessió.

5. Desplaçaments que realitzin els regidors en vehicle propi per compte d l'Ajuntament: 0,28 € per Km.

6. Assignació als grups polítics:

- Component fix: 0 euros/mes.

- Component variable: 0 euros/mes/regidor