Període mig de pagament

PERÍODE MIG DE PAGAMENT LEGAL A PROVEÏDORS

En compliment del que està establert a l’article 6 i a  la Disposició Transitòria Única del  Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel que es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mig de pagament a proveïdors de les Administracions, es publicael període mig de pagament a proveïdors:

1r trimestre de 2017: -6,50 dies.

4t trimestre de 2016: -6,48 dies.

3r trimestre de 2016: 2,22 dies.

2n trimestre de 2016: -8,46 dies.

1r trimestre de 2016: 63,36 dies.

4t trimestre de 2015: 81,4 dies.

3r trimestre de 2015: 81,54 dies.

2n trimestre de 2015: 19,84 dies.

1r trimestre de 2015: 51,02 dies

4t trimestre de 2014: 9,73 dies.

3r trimestre de 2014: 39,79 dies.

Bàner

Bàner

Bàner

Bàner

Bàner

Bàner

Bàner

Bàner
Bàner