Tercera actuació al Castell de Querol

Publicat el 14/12/2021

El Castell de Querol està declarat Bé Cultural d’Interès Nacional i conserva un gran nombre d’estructures, convertint-se en una zona d’interès arqueològic. L’estat de deteriorament i abandonament que ha patit el conjunt, amb un estat molt greu de degradació general, podria posar en perill la seva estabilitat, amb la conseqüent urgència en la realització dels treballs de consolidació.

Durant els primers semestres dels anys 2019 i 2020 s’han realitzat unes primeres actuacions de treball de consolidació d’urgència, sobre les estructures més malmeses.

Hi ha la necessitat de fer una tercera intervenció necessària per a la consolidació d’urgència dels elements més susceptibles del conjunt actual que es mantenen dempeus, com a actuació prèvia de rehabilitacions futures de les diferents estructures mantingudes. L’actuació consisteix en tres actuacions diferenciades, sobre els diferents punts del conjunt amb una necessitat més urgent d’actuació.

El cost total de l’actuació es de 22.385,00 euros i per al seu finançament s’ha comptat amb una subvenció de la Diputació de Tarragona, concretament de la línia de subvencions del Pla d’Acció Municipal (PAM) 2021, per un import de 10.745,88 euros, el que representa un 48% del cost total.

Es preveu l’execució de l’actuació durant els mesos de novembre i desembre de 2021.

Més notícies