Tancament perimetral del Punt Verd de Mas Bermell 

Publicat el 03/07/2022

L’Ajuntament de Querol compta en l’actualitat amb un Punt Verd de recollida de residus ubicat a la urbanització Mas Bermell, en el qual hi ha alguns aspectes a millorar. El recinte no comptava amb un tancament perimetral, sinó que únicament disposava d’una barrera d’accés, la qual no impedia l’accés lliure dels usuaris a l’interior de la parcel·la quan aquesta romania tancada. 

Per millorar l’estat de l’actual recinte s’ha cregut necessari actuar en l’actual recinte del Punt Verd de Mas Bermell, per tal de millorar-ne el seu estat, cobrint la necessitat de millorar el control d’accés al recinte, evitant l’entrada d’usuaris fora de l’horari d’obertura. 

L’actuació ha consistit en el desmuntatge de la barrera d’accés i la tanca de simple torsió ubicada a la zona nord-est del recinte, el moviment de terres exclusivament en l’esbrossada necessària per realitzar la implantació de la nova tanca, així com l’excavació de les fonamentacions dels pals i muntants de la tanca i les portes, la instal·lació d’una tanca perimetral de malla de simple torsió, amb la reubicació de la porta existent de la zona nord-est i la instal·lació d’una nova porta a l’accés del Carrer Democràcia. 

El cost total de l’actuació és de 16.459,63 euros i per al seu finançament s’ha comptat amb una subvenció de la Diputació de Tarragona, concretament de la línia de subvencions del Pla d’Acció Municipal (PAM) 2019, per un import de 15.178,27 euros, el que representa un 92,22% del cost total. L’execució de l’actuació s’ha portat a terme entre els mesos de maig i juny de 2022. 

Més notícies