Subvencions excepcionals i per fenòmens meteorològics excepcionals 2021

Publicat el 08/11/2021

El temporal Filomena va afectar el municipi de Querol, entre els dies 6 i 11 de gener de 2021, i a partir del dia 11 s’hi va afegir una onada de fred, que es va allargar fins ben bé el dia 16 de gener.  El dia 9 de gener, a l’observatori de Querol es van registrar 12 cm de gruix de neu, arribant als 30 cm a 920 metres sobre el nivell del mar.

Com a conseqüència d’aquest temporal l’Ajuntament de Querol es va veure en la necessitat de portar a terme diferents actuacions, dues de les quals han estat objecte de subvenció per part de la Diputació de Tarragona, concretament les següents:

Retirada de neu i desgel a conseqüència del Filomena

L’actuació va consistir en la retirada de neu dels vials amb el vehicle municipal, que al mateix temps escampava sal per al desgel. Veient que aquest equip era insuficient es van contractar dos tractors perquè retiressin neu dels vials durant els dies 9 i 10 de gener. En baixar molt les temperatures els vials es van glaçar, fet pel que es va seguir escampant sal i se’n va adquirir 4.000 kg així com un altra producte que no malmet el formigó.

El cost total de l’actuació va ser de 2.187,21 euros i per al seu finançament la Diputació de Tarragona ha concedit amb una subvenció, per un import de 2.077,84 euros, el que representa un 95% del cost total.

Arranjament d’un tram del Camí de Montagut

Com a conseqüència de l’onada de fred, la neu es va convertir en glaç, el qual va perdurar durant forces dies, amb episodis de glaç-desglaç que varen afectar als trams del camí de Montagut més ombrívols, malmetent-los. L’actuació que es preveu es arranjar el tram del camí de Montagut per restablir-ne la normal prestació del servei municipal amb seguretat i evitar la degradació prematura. Per això l’intervenció consistirà en l’arranjament d’una part del camí amb un apedaçament previ de les zones més malmeses, per uniformitzar la superfície, i un posterior doble tractament superficial a tot l’ample, del tram afectat.

El cost total de l’actuació es preveu que sigui de 35.024,27 euros i per al seu finançament la Diputació de Tarragona ha concedit amb una subvenció, per un import de 33.273,06 euros, el que representa un 95% del cost total.

Es preveu l’execució de l’actuació abans del proper estiu.

Reparació conducció aigua potable al nucli de Bonany

Durant el mes de gener es va produir una avaria en la canonada que porta l’aigua des de la urbanització Mas Bermell fins el nucli de Bonany, per al subministrament d’aquest nucli i que transcorre al marge dret de la carretera T-244 i que va caldre reparar de manera urgent per tal de garantir el servei als usuaris afectats.

L’actuació va consistir en la realització de diverses cates per tal de situar la zona afectada i sectoritzar-la. Un cop localitzat el tram de la canonada on hi ha l’embussament, es va procedir a l’obertura de dos punts i es va instal.lar un bypass en un tram d’uns 130 metres, amb un tub de polietilè de 25 mm de diàmetre.

El cost total de l’actuació va ser de 1.576,00 euros (més IVA) i per al seu finançament la Diputació de Tarragona ha concedit amb una subvenció, per un import de 1.497,20 euros, el que representa un 95% del cost total.

Més notícies