Subvencions del PAM 2019 de la Diputació de Tarragona

Publicat el 29/05/2019

PAM 2019

La Diputació de Tarragona, dins del Pla d’Acció Municipal (PAM) 2019, ha concedit a l’Ajuntament de Querol els següents ajuts:

Programa de despesa corrent: 14.862,31 euros

Sosteniment del lloc de secretaria-intervenció: 5.000,00 euros

Programa d’inversions:

Actuació: “Fossa sèptica vestidors camp futbol Ranxos Bonany”: 5.665,42 euros

Actuació: “Pavimentació tram Carrrer Cova, urb. Ranxos de Bonany”: 15.178, 27 euros

Més notícies