Subvencions del 2016 de la Diputació de Tarragona a l’Ajuntament de Querol

Publicat el 06/10/2016

La Diputació de Tarragona ha concedit a diverses subvencions corresponents a l’exercici 2016 a l’Ajuntament de Querol

Servei de Cultura

Inversions en equipaments municipals d’interès ciutadà: 4.587,71 €

Medi Ambient, Salut Pública i Territori

Gestió d’espècies plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans: 1.716,12 €

Actuacions de protecció de la salut pública per a la millora de la gestió i la qualitat de l’aigua de consum humà

Inversió: 755,74 €

Manteniment: 1.737,25 €

Despeses derivades del funcionament, conservació i manteniment dels consultoris mèdics locals, de titularitat municipal: 2.400,02 €

Actuacions de prevenció local d’incendis forestals: 11.678,40 €

Servei d’Assistència municipal

Subvenció excepcional (Reparació dels danys produïts per les pluges del 2/11/2015: 7.960,29 €

Més notícies