SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PER ACTIVITATS CULTURALS PER L’EXERCICI 2023 (E-catàleg)

Publicat el 31/05/2023


La Diputació de Tarragona subvenciona a l’Ajuntament de Querol, per a la contractació d’actuacions o activitats incloses al Catàleg per a Programacions Culturals dels Ens Locals (E-catàleg).  L’import màxim a rebre per l’Ajuntament de Querol per aquest concepte durant l’exercici 2023 ascendeix a 11.297,56 euros.

Amb el suport de:

Més notícies