S’instal·la un cobert a l’Oficina d’atenció al ciutadà de Bonany

Publicat el 16/03/2021

S’ha portat a terme l’actuació consistent en la instal·lació d’un cobert a l’espai entre els dos edificis que conformen l’Oficina d’atenció al ciutadà (OAC) del nucli de Bonany.  Primerament s’ha muntat una estructura formada per tubs d’acer galvanitzat i, a continuació, s’ha instal·lat una coberta amb panells de policarbonat transparent.

El cost total de l’actuació ha estat de 5.401,44 euros i per al seu finançament s’ha comptat amb una subvenció de la Diputació de Tarragona, concretament de la línia de subvencions del Pla d’Acció Municipal (PAM) 2020, per un import de 5.131,36 euros, el que representa un 95% del cost total.

L’execució de les actuacions s’ha portat a terme entre els mesos de febrer i març.

Més notícies