Restabliment dels serveis afectats per les pluges del 15 d’octubre de 2018

Publicat el 12/09/2019

A l’esquerra, un camí després dels efectes dels aiguats i a la dreta, abans de les pluges.

La nit del dia 14 al 15 d’octubre de 2018 van haver-hi unes fortes pluges, al terme municipal de Querol, fins als 152 l/m2 registrats en 24 hores i amb una màxima de 6,62 l/min, que va causar afectacions a bona part de la xarxa de camins públics, accessos a zones habitades i zones de titularitat municipal repartides per tot el terme.

Es van malmetre alguns accessos deixant-los impracticables havent-los de d’arranjar per poder restablir-ne el servei, com és el camí al Puig de Montagut, l’accés a l’Arboçar, gual a Ranxos de Bonany, gual al camí de Valldecerves, carrers de Mas Vermell i gual al camí del Molinet.

També es va veure afectada l’àrea de lleure de Querol amb còrrecs importants i deixant al descobert una tram del servei de subministrament d’aigua, després de fer-se malbé el paviment de formigó existent, al veure’s soscavat per la força de l’aigua que va baixar pel torrent.

Igualment va patir importats desperfectes el “Camí de les Terres del Gaià”, que és un itinerari senderístic que ressegueix el curs del riu Gaià on es van veure afectats els passos i/o passarel·les i palanques de fusta del sender entre Querol i El Pont d’Armentera.

Els treballs de reparació es van iniciar de manera gairebé immediata per tal de poder accedir a les zones habitades i es preveu que finalitzin a finals d’aquest estiu. Per al restrabliment d’aquests desperfectes l’Ajuntament de Querol compta amb una subvenció de la Diputació de Tarragona per import de 38.356,51 euros.

Més notícies