Restabliment dels danys produïts pel Temporal Glòria

Publicat el 26/09/2020

Del dia 19 al 24 de gener de 2020 es va produir un important episodi de pluges (temporal Glòria), al terme municipal de Querol, arribant fins als 115,1 l/m2 registrats en 24 hores, concretament el dia 21 i amb una màxima de 8,0 mm en un interval de 30 minuts, causant afectacions a part de la xarxa de camins públics i d’altres zones de titularitat municipal repartides pel terme i més concretament a la conca del riu Gaià.

S’han portat a terme les actuacions de restabliment en un tram d’un camí públic en el punt que travessa el riu Gaià i en d’altres zones de titularitat municipal com son els ponts i passeres en el riu Gaià següents:

1.- Pont del Camí de Cal Camadall (reparació tram camí i pont).

2.- Passeres i passos elevats del camí de les Terres del Riu Gaià (refer, reparar i reposar palanques, passeres, pilars, cartells, etc.)

a) Palanca del Gorg Negre

b) Palanca del Molí de Querol

c) Pont penjat de Mas Boixanc

d) Pas suspès per la vora de l’Estret de Biosca

e) Palanca de la resclosa de la Central de Forcada

El cost total de l’actuació ha estat de 7.677,45 euros i per al seu finançament s’ha comptat amb una subvenció de la Diputació de Tarragona, concretament de la línia de subvencions per restablir els béns i serveis municipals afectats per fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals 2020, de la unitat d’Actuacions integrals al territori i cooperació. L’acord de concessió de la subvenció va ser el 13 d’octubre de 2020 i l’Import subvencionat ha estat de 7.293,58 euros, el que representa un 95% del cost total.

L’execució de les actuacions es van portar a terme entre els mesos de febrer i maig de 2020.

Més notícies