Rehabilitació de la part inferior de la façana de l’ajuntament

Publicat el 15/06/2021

L’Ajuntament és un edifici dels anys 70, dins el nucli de Querol, que no ha tingut cap actuació de rellevància, tret de les pròpies del manteniment habitual pel pas del temps. Al llarg del temps, les cases que formen el nucli de Querol, han anat rehabilitant les façanes, moltes d’elles traient els revestiments més moderns i deixant la pedra vista.

L’edifici es troba en bon estat, tot i que el revestiment de la façana en la part baixa presentava zones amb fissuració, així com algunes taques d’humitat i fongs en el primer tram més proper als vials, fruit de la humitat exterior.

S’ha cregut necessari actuar en la façana de l’edifici per tal de millorar-ne el seu estat, i a la vegada donar una continuïtat estètica amb la resta de les construccions del voltant.

L’actuació ha consistit en la retirada del revestiment existent fins a una alçada de 3,5 metres en la façana principal, i d’un metre en la façana posterior i, a continuació s’ha revestit amb llosa de pedra natural.

El cost total de l’actuació ha estat de 6.957,50 euros i per al seu finançament s’ha comptat amb una subvenció de la Diputació de Tarragona, concretament de la línia de subvencions del Pla d’Acció Municipal (PAM) 2020, per un import de 6.609,62 euros, el que representa un 95% del cost total.

L’execució de l’actuació s’ha portat a terme entre els mesos de maig i juny de 2021.

Més notícies