Querol impulsa projectes de restauració ambiental i millora de la biodiversitat gràcies a una subvenció del Departament d’Acció Climàtica

Publicat el 01/11/2022

L’Ajuntament de Querol porta a terme diversos projectes de restauració ambiental i millora de la biodiversitat a l’espai protegit Natura 2000 Sistema prelitoral gràcies a la subvenció destinada a espais naturals protegits del Departament d’Acció Climàtica. El Departament va concedir una subvenció a l’Ajuntament de Querol per valor de 17.911,03 euros.

Destaquen la restauració de dos antics abocadors municipals. El primer està situat a la rasa de la Font, on a partir dels anys 60 s’hi llençava la brossa del poble, i l’altre, a Cal Castellà, en una zona d’aiguamolls, on als anys 80 s’hi enterrava tota la brossa del municipi.

A la rasa de la Font, afluent del Gaià, als anys 60 i 70 es tiraven les escombraries directament a la llera. En tot el tram de la rasa fins al riu, hi ha nombrosos plàstics i deixalles que cada cop que la rasa baixa amb força s’arrosseguen cap al Gaià. Aquesta actuació ha tingut com objectiu la retirada de residus de la llera de la rasa i evitar que arribin al Gaià, amb el problema ambiental que suposa. Per això s’ha instal·lat una malla metàl·lica fixadora del tal·lus que conté els residus per impedir que acabin a la riera. Aquesta malla poc a poc quedarà coberta per fulles i heura.

Pel que fa a l’abocador municipal de Cal Castellà, l’Ajuntament de Querol l’ha convertit en aiguamoll i un abeurador pels animals. El consistori ha retirat diversos camions de plàstics i altres residus. En una part ha col·locat una lona impermeabilitzant i poc a poc l’espai s’està naturalitzant amb presència d’amfibis com ara les granotes i les salamandres.

Per altra banda s’ha senyalitzat i regulat l’accés al medi natural en diferents trams. S’han instal·lat diversos cartells d’ identificació , obligacions i recomanacions dins l’Espai d’Interès Natural al municipi de Querol. En els últims anys, l’augment de visites a l’espai i per altra banda l’establiment de noves zones de nidificació de l’àguila cuabarrada o la reintroducció de tortuga de rierol o cranc ibèric fa que sigui necessari establir determinades recomanacions o obligacions a l’hora de visitar l’espai.

Per últim, s’han fet actuacions per tal de consolidar un petit nucli de població, el més oriental de Catalunya, de l’espècie Thymus loscosii. El timonet és una labiada endèmica, que s’estén per la Vall de l’Ebre fins a Castella i està registrada com espècie del Catàleg de Flora Amenaçada de Catalunya. Amb l’objectiu de preservar aquest petit nucli de població del Montagut, s’han dut a terme dues accions:

-Col·locació de pedres d’entre 60-70 cm de diàmetre per evitar l’entrada de vehicles i per tant el trepig continuat dels exemplars.

-Instal·lació d’un plafó de 45×45 cm per tal d’informar de la presència d’aquest espècie i la necessitat de conservar la biodiversitat.

Més notícies