Publicació del POUM al DOGC

Publicat el 03/12/2013

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya ha publicat l’Acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona pel qual aprova el Pla d’Ordenació Urbanístic Municipal, POUM.

Podeu consultar-lo a la web i al DOGC

Més notícies