S’instal·la un moll de contenidors al Punt Verd de Mas Bermell

Publicat el 23/11/2023

L’Ajuntament de Querol compta amb un punt verd de recollida de residus ubicat a la urbanització Mas Bermell, què s’està millorant per a poder-ne fer un ús general i eficient.

Fa poc temps, per tal de millorar-ne el seu estat, cobrint la necessitat de millorar el control d’accés al recinte i evitant l’entrada d’usuaris fora de l’horari d’obertura, es va tancar amb un tancament perimetral de malla i lainstal·lació d’una nova porta d’accés, pel Carrer Democràcia.

Per seguir millorant el servei, ara s’hi està actuant amb la construcció d’un moll de contenidors, que permetrà millorar i facilitar als usuaris l’accés i l’abocament de residus als diferents contenidors les quals es trobaran a una cota inferior. L’obra consisteix en la construcció de murs de contenció  fina a una alçada de 2 metres sobre rasant, incloent la coronació de 30 centímetres sobre el nivell superior dels molls, amb formigó armat de 25 centímetres de gruix i una longitud de 37,50 metres, amb la seva corresponent fonamentació i impermeabilització, construir les 3 lloses destinades a la ubicació dels contenidors de 6×2 metres, paviment de les rampes d’accés a la plataforma dels molls i pavimentació de la plataforma superior.

El cost total de l’actuació és de 51.746,86 euros, IVA inclòs, i per al seu finançament es compta amb dues subvencions de la Diputació de Tarragona, concretament de la línia de subvencions del Pla d’Acció Municipal (PAM).

PAM 2022, per un import de 31.949,94 euros
PAM 2023, per un import de 17.209,58 euros
TOTAL 49.159,52 euros

El que representa una subvenció del 95% del cost total de l’obra.

L’execució de l’actuació es va iniciar a l’octubre d’aquest any 2023 i es preveu que finalitzin abans de l’acabament de l’any.

Més notícies