Millores a Can Llenas i Mas Gassons 

Publicat el 13/11/2022

En els últims dies s’ha instal·lat un reg asfàltic a l’accés oest de la Nau de Can Llenas.  Aquest es trobava en molt mal estat, a causa sobretot pel pas constant del camió de recollida de residus. El pressupost ha estat de 4.600 euros. 

Una altra de les millores a destacar ha estat l’entrada i l’accés al Local Social de Gassons. S’ha renovat la rampa, s’ha realitzat un nou planxé de formigó  i s’han substituït les antigues rajoles per unes de noves amb un pressupost total de 4.840 euros. 

Més notícies