Mesures Coronavirus 15/03/2020 PREGUNTES SOBRE LES RESTRICCIONS D’ACTIVITATS

Publicat el 13/03/2020

PREGUNTES SOBRE LES RESTRICCIONS D’ACTIVITATS PEL COVID-19. Font: Protecció Civil de la Generalitat (actualitzat a 15/3/2020 · 9.00h)

1. Es pot entrar o sortir dels municipis?
La mobilitat es limita a determinades activitats: adquisició d’aliments, productes farmacèutics de primera necessitat, entitats financeres i asegurances, desplaçament al lloc de treball, retorn a residència habitual, atenció i cura de menors d’edat, gent gran i altres persones especialment vulnerables. Qualsevol altra activitat anàloga es farà individualment excepte l’acompanyament a persones amb discapacitat o altra causa justificada.

2. Estaran obertes les botigues d’aliments, supermercats i similars
Sí, com a servei essencial.

3. Els subministraments a botigues d’aliments i supermercats estan assegurats?

Sí, la distribució alimentària està considerada un servei essencial i es coordina amb les plataformes de distribució l’arribada de productes bàsics.

4. La gent pot sortir al carrer i comprar?
Només per les compres habituals i evitant aglomeracions. L’estada dins l’establiment serà el mínim imprescindible per realitzar la compra necessària. El departament de Salut recomana mantenir entre 1 i 2 metres de distància entre persones

5. Puc quedar amb gent al carrer?

No. La sortida al carrer es limita a les activitats descrites que no inclou les trobades.

6. Puc portar els infants al parc?
No

7. Puc anar a veure el meu familiar/amic/veí a casa seva?
Només en els casos de persones vulnerables o depenents. També per la recollida de menors d’edat en els domicilis dels progenitors/tutors, inclòs règim de custòdia compartida o similar.

8. Puc visitar els meus familiars dependents?
Sí, per garantir l’atenció que necessitin.

9. Sóc persona depenent. La persona que m’assisteix podrà venir?
Sí, forma part dels serveis essencials que es permeten.

10. Puc anar a sales de vetlla al tanatori?
Sí, respectant les mesures previstes per evitar aglomeracions i mantenir les distàncies. No es permet en cas que el difunt sigui a causa de la COVID-19.

11. Puc treure a passejar la meva mascota?
Sí, de forma individual cada persona.

12. Puc anar a bars i restaurants?
Estan tancats durant els propers 15 dies.

13. Puc anar al cine o teatre?
Estan tancats durant els propers 15 dies

14. Puc anar akl gimnàs o instal·lacions esportives?

Estan tancats tots els centres esportius i gimnasos i s’han cancel·lat els esdeveniments esportius durant els propers 15 dies.

15. La biblioteca/museus/centres cívics estan oberts? Hi puc anar?
Estan tancats durant 15 dies.

16. Els centres comercials estaran oberts?

Estan tancats durant 15 dies.

17. Les botigues en general que no es trobin en la situació que exposa el punt anterior poden obrir?
Només les d’alimentació, begudes, farmàcies, metges, òptiques, i productes ortopèdics, productes higiènics, premsa, papereria, benzineres, tabacs, equips tecnològics i de comunicacions, aliments d’animals de companyia, comerç per internet, telefònic o correspondència, tintoreries i bugaderies.

18. Tinc una cita mèdica. Hi puc anar?
S’estan posposant totes les no urgents.

19. Tinc una cita per rehabilitació. Hi puc anar?

S’estan posposant totes les no urgents.

20. Funciona el transport públic?
Sí però amb afectacions al servei i la seva ocupació segon tipologia, amb l’objectiu d’evitar aglomeracions. Consulteu detalladament en el gestor del servei.

21. Puc anar a fer gestions a l’ajuntament (multes, impostos…)

Consulteu amb l’Ajuntament si podeu fer els tràmits telemàtics o posposar-los. S’ha suspès els terminis de tramitació administrativa (els propers 15 dies no compten dins dels terminis disponibles per als tràmits administratius)

22. Hi ha un telèfon d’informació centralitzat?
D’informació el 012, per simptomatologia el 061. El 112 només per emergències i en cap cas per informació.

23. Estan assegurats els moviments dels serveis d’emergència?
Sí.

24. Què es considera un servei essencial?
Seguretat i emergències, salut, serveis penitenciaris, serveis socials i residencials, serveis funeraris, electricitat, aigua potable, aigües residuals, serveis de depuració d’aigües, combustibles, gas, telecomunicacions, residus urbans i industrials, residus sanitaris, subministraments sanitaris i de farmàcia, distribució alimentària humana i per a granges i centres d’animals, animals vius (transport i veterinaris) i escorxadors.

25. Quins són els grups de major risc?

Salut indica que els grups de major risc són les persones d’edat avançada i les persones amb malalties cròniques, com són les cardiovasculars, diabetis, cardíaques o pulmonars, o amb problemes al sistema immunològic.

Portal de la Generalitat de Catalunya. Informació sobre el coronavirus

Canal Salut de la Generalitat de Catalunya: http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/  

Més notícies