L’Ajuntament facilita la realització dels cursos de Parla.cat

Publicat el 15/10/2018

L’Ajuntament de Querol posa a l’abast dels veïns i veïnes el material per a la realització dels cursos de Parla.cat; despatx per fer-ho, ordinador, material oficina si cal. Per a més informació podeu trucar a les oficines d’atenció al ciutadà de Bonany.

Parla.cat és un espai virtual d’aprenentatge que posa a l’abast de tothom materials didàctics per aprendre la llengua catalana. El curs es pot fer seguint la modalitat lliure o la modalitat amb tutoria. És el resultat del projecte dut a terme per la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura i l’Institut Ramon Llull, en col·laboració amb el Consorci per a la Normalització Lingüística.

La proposta formativa s’organitza, d’acord amb els programes de la Direcció General de Política Lingüística, en quatre nivells d’aprenentatge: bàsic (nivell A2 del Marc europeu comú de referència -MECR-), elemental (nivell B1 del MECR), intermedi (nivell B2 del MECR) i suficiència (nivell C1 del MECR), cadascun dels quals es divideix en tres cursos. Per a cada curs es preveu una dedicació aproximada de 45 hores.

Més notícies