L’Ajuntament de Querol paga per sota del termini de 30 dies naturals

Publicat el 11/08/2016

L’Ajuntament de Querol ha reduït els darrers trimestres el període mig de pagament als seus proveïdors. Aquest segon trimestre de 2016, ha pagat per sota del termini de 30 dies naturals.

Evolució dels darrers trimestres

3r trimestre de 2015: 81,54 dies

4t trimestre de 2015: 81,40 dies

1r trimestre de 2016: 63,36 dies

2n trimestre de 2016: – 8,46 dies*

*El Període Mig de Pagament definit en el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, mesura el retard en el pagament del deute comercial en termes econòmics i pot tenir valor negatiu, si l’Administració paga abans de que hagin transcorregut 30 dies naturals des de la presentació de les factures.

Més notícies