L’Ajuntament de Querol impulsa un projecte pel manteniment de les franges protecció contra incendis forestals.

Publicat el 16/11/2012

L’iniciativa, finançada per un 66% per la Diputació de Tarragona, pretén el manteniment de les franges de protecció contra incendis forestals existents que separen les diferents urbanitzacions de la Serra d’Ancosa-Montagut i del camí veïnal de Querol al Coll de la Torreta.

Aquestes franges de protecció es van realitzar fa 4 anys, el nul manteniment fa que la feina feta en la neteja en pocs anys ja no serveixi i s’hagi de tornar a netejar amb mitjans mecànics. La pastura amb ramats fa que aquest manteniment s’allargui durant molts anys.

El cost per hectàrea de la neteja amb maquinària puja a 1400 € en canvi la neteja amb ramats suposa un 10% d’aquest cost. A més de l’estalvi que suposa per l’administració hi ha els següents beneficis:

·Beneficis pel paisatge: La ramaderia extensiva ha estat una activitat tradicional a Catalunya que ha contribuït a crear i a mantenir un paisatge format per l’alternança de zones agrícoles i zones forestals que contribueixen a crear una gran diversitat d’hàbitats.

·Beneficis en l’extinció d’incendis: Els estalvis en els sistemes d’extinció són fruit de diferents factors. En primer lloc, per la disminució en la càrrega de combustible (70% en t/ha), la qual té una influència directa en la intensitat del foc i, per tant, en la quantitat de recursos humans i materials que cal destinar per al seu control.

·Beneficis per la societat: un dels més evidents és l’estalvi que suposa el control del sotabosc amb bestiar respecte de les actuacions forestals fetes manualment o amb maquinària. I per altra banda, l’increment de la multifuncionalitat del bosc (activitats al medi natural: esportives, lúdiques, etc.)

·Beneficis per l’activitat ramadera, s’incrementa la producció de carn i altres productes.

Així l’Ajuntament de Querol a més de disminuir els risc d’incendi vol aprofitar la creixent preocupació per preservar la naturalesa del municipi, i alhora generar oportunitats laborals. Desenvolupar estratègies capaces de canviar la deriva vers el despoblament rural i assolir la creació i manteniment de llocs de treball dignes i en harmonia amb l’entorn natural on es desenvolupen.

Aquesta subvenció és per un any, és necessari que l’administració aposti per aquesta iniciativa a més llarg termini.

Més notícies