L’Ajuntament de Querol sol·licita al Consell Comarcal de l’Alt Camp la delegació de les competències de sanejament en alta

Publicat el 09/11/2020

El ple de l’Ajuntament de Querol ha aprovat comunicar al Consell Comarcal de l’Alt Camp que el consistori està interessat en delegar les competències de sanejament en alta al Consell Comarcal de l’Alt Camp i sol·licitar a l’ens supracomarcal les condicions en virtut de les quals s’efectuarà la delegació esmentada i la redacció d’una proposta de conveni de delegació.

El nucli de Querol disposa d’una depuradora construïda pels veïns l’any 1969. Actualment està obsoleta i pateix danys a la seva estructura, una situació que obliga fet a substituir-la, enderrocant-la i construint una depuradora de tecnologia tova i baix cost en un altre zona.

També des del 2010 disposa d’ una fossa sèptica comunitària al poble de Bonany i el municipi de Querol també disposa d’altres nuclis que, en el cas de realitzar els projectes d’urbanització, poden necessitar la  construcció d’una depuradora.

Més notícies