L’Ajuntament de Querol adquireix  un tractor amb desbrossadora

Publicat el 10/06/2022

L’Ajuntament de Querol ha adquirit un equip mecànic composat per un tractor proveït d’un rodet extensible desbrossador que permeti realitzar tasques de desbrossament i neteja de les vores dels vials de titularitat municipal (carrers d’urbanitzacions, camins, accessos, etc.), així com de parcel·les, parcs urbans i qualsevol altra propietat municipal on sigui necessari realitzar treballs de desbrossament. 

Aquest nou maquinari permetrà la realització de les tasques descrites amb rapidesa, seguretat i eficiència, tot evitant o dificultant l’aparició d’animals salvatges en els vials i possibles accidents per falta de visibilitat pel creixement excessiu de la vegetació de les vores dels vials i, fins i tot, per mantenir i conservar el bon estat del ferm dels vials i prevenir els incendis forestals que puguin iniciar-se en els vores dels vials per un excés de brossa seca.

El cost total de l’adquisició ha estat de 62.194,00 euros i per al seu finançament s’ha comptat amb una subvenció de la Diputació de Tarragona, concretament de la línia de subvencions del Pla d’Acció Municipal (PAM) 2021, per un import de 59.084,30 euros, el que representa un 95% del cost total. El tractor amb desbrossadora s’ha rebut a primers de juny de 2022.

El terme municipal de Querol té una extensió de gairebé 72 km2, amb una distribució de la població molt dispersa, amb més de 250 km de vials urbans, camins municipals i accessos, entre altres bens que cal gestionar.

Més notícies