La Diputació de Tarragona ha previst tres actuacions a la carretera TV-2441, de Santes Creus a Pontons

Publicat el 17/02/2020

A la carretera TV-2441, que va de Santes Creus a Pontons, s’han projectat tres actuacions de millora del traçat i de la seguretat viària. Concretament, en el PK 13+600 s’enderrocaran els murallons existents i s’instal·larà barrera de seguretat metàl·lica per fora del pont amb la finalitat d’ampliar la calçada i millorar el traçat de la corba.

Al PK 14+600 existeix una corba amb problemes de visibilitat , per solucionar aquests problemes, es proposa canviar el traçat i la rasant de l’esmentada corba. Finalment, la tercera actuació, consisteix en eliminar la cuneta profunda existent al marge esquerra, del PK 15+200 a Valldossera, mitjançant la construcció de cunetes transitables revestides amb formigó.

Més notícies