La Diputació de Tarragona concedeix diversos ajuts a l’Ajuntament de Querol

Publicat el 02/10/2018

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en sessió celebrada el dia 25 de maig de 2018, ha acordat concedir les subvencions del Pla d’Acció Municipal (PAM) 2018 en la seva primera selecció, entre les quals hi ha les següents:

– PROGRAMA DE DESPESA CORRENT (100%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49.952,57 EUROS.

– SOSTENIMENT LLOC SECRETARIA-INTERVENCIÓ (100%) . . . . . . . . . . . . . . . 10.000,00 EUROS.

– PROGRAMA D’INVERSIONS:

ACTUACIÓ: “Ampliació del magatzem municipal de Ranxos de Bonany” (95%) . . . . . 43.658,43 EUROS.

Més notícies