Fins el 15 de juny podeu portar restes vegetals a la deixalleria municipal

Publicat el 15/03/2017

Des del dimecres 15 de març, fins al 15 d’octubre no és permès encendre foc en terreny forestal. Aquesta prohibició recollida en el Decret 64/1995 té com a objectiu establir una sèrie de mesures per prevenir els incendis forestals. La norma regula que en els terrenys forestals, estiguin o no poblats d’espècies arbòries, i en la franja de 500 metres que els envolta no es pot encendre foc sigui quina sigui la finalitat.

Especialment, no es poden cremar restes de poda i d’aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria, ni marges pròxims a zones forestals, sense una autorització expressa del Departament d’Agricultura. Tampoc no es poden fer focs d’esbarjo ni d’altres relacionats amb l’apicultura. Dins de les àrees recreatives i d’acampada i en parcel·les de les urbanitzacions, es podrà fer foc quan s’utilitzin barbacoes d’obra amb mataguspires.

Recordeu que Fins el 15 de juny podeu portar restes vegetals a la deixalleria municipal de Querol, situada a Mas Bermell. A l’estiu és perillós amuntegar les restes vegetals en qualsevol lloc del municipi, també a la deixalleria, propera al bosc i és recomanable netejar el mínim les parcel·les.

Més notícies