Eleccions Mas Gassons, preparació candidatures

Publicat el 26/06/2018

Convocatòria d’eleccions (nota afegida 27/02/2018)

Finalitzat el termini d’exposició pública els primers dies d’agost sortirà la convocatòria d’eleccions, les notificacions als propietaris, amb el calendari electoral. Els primers dies de setembre es podran presentar les candidatures.

(acord juny 2018)

D’acord amb la Sentència del TSJC, Sala Contenciós-Administratiu, Secció 3a, Interlocutòria 441/10 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2, de Tarragona de 10/11/2010 (confirmat per sentència de 10 d’abril de 2012) per la que es requeria convocar una Assemblea Extraordinària a l’únic objecte de nomenar un nou Consell Rector i altres instruccions sobre el seu desenvolupament.

S’exposa al públic durant un mes, a comptar des de la data de publicació d’aquest anunci en el BOPT, el cens de parcel·les i propietaris de la urbanització Mas Gassons a utilitzar per a la convocatòria d’una Assemblea General Extraordinària de la Junta de Compensació de la urbanització Mas Gassons, a l’objecte de nomenar un nou Consell Rector.

El cens pot ser consultat a:

  • Oficina d’Atenció al Ciutadà (C/ Sant Jordi s/n del nucli de Bonany).
  • Ajuntament de Querol (Plaça Sant Sebastià, 1 del nucli de Querol).

Amb el següent horari: de dilluns a dijous de 10 a 14 hores i divendres de 10 a 14 i de 17 a 19 hores.

Més notícies