Diverses actuacions al municipi a través del PEXI de la Diputació de Tarragona

Publicat el 05/03/2018

ADEQUACIÓ XARXA INFORMÀTICA, RENOVACIÓ EQUIPS I ADQUISICIÓ LLICÈNCIES

Aquesta actuació ha consistit en l’adquisició de nous equips: 2 ordinadors, 2 monitors, 1 escàner, 2 teclats i un Rack, que és l’armari on és centralitza la xarxa Informática de l’Ajuntament (foto), així com els equips del seu interior.

També s’han portat a terme els treballs d’instal·lació i renovació de la xarxa, consistent en substituir i endreçar cablejat i ampliar la xarxa a diferents espais de la seu de l’Ajuntament.

També s’ha inclòs l’adquisició de les llicències per a l’ús de les llicències.

Aquestes actuacions han estat les necessàries per introduir l’Ajuntament a l’administració Electrónica.

El cost total de l’actuació ha estat de 6.247,58 euros, dels quals 5.815,36 euros estan subvencionats per la Diputació de Tarragona, dins el programa de modernització d’equipaments informàtics per a garantir l’administració electrònica 2017 (PEXI)

CONSTRUCCIÓ D’UNA CASETA DE CLORACIÓ A LA ZONA DE BOMBAMENT D’AIGUA DE CONSUM HUMÀ

Aquesta actuació tenia com a finalitat separar l’equip de cloració i el clor emmagatzemat de la captació i equip d’impulsió, d’acord amb les dades de seguretat del clor, que indiquen que es incompatible amb metalls i materials combustibles.

L’actuació ha consistit en la construcció d’una petita caseta, annexa a la de bombament de l’aigua del nucli de Querol, s’ubica el clor i els equips de cloració, evitant així el contacte d’aquest producte amb els equips de bombeig, instal·lacions elèctriques, vàlvules, aixetes, etc. Prevenint així el deteriorament dels equips per la corrosió que el clor els provoca.

El cost de l’actuació ha estat de 2.238,50 euros, dels quals 2.083,64 euros estan subvencionats per la Diputació de Tarragona, dins el programa específic d’obres per a la millora de xarxes bàsiques municipals 2017 (PEXI)

La construcció de la caseta s’ha portat a terme durant el mes de febrer de 2018.

Més notícies