Concessió per a la gestió del Bar del Local Social de Mas Bermell

Publicat el 01/02/2017

L’Ajuntament de Querol hem tret a concurs la concessió per a la gestió del Bar del Local Social de Mas Bermell. La data límit per presentar ofertes és el proper 27 de febrer. Les bases del concurs i el detall dels requeriments per participar en la licitació es poden consultar aquí.

L’adjudicatari té l’obligació de fer-se càrrec de les despeses que comportin els treballs d’adequació del local i l’execució dels treballs necessaris per a l’obtenció de la llicència. En aquest sentit, es calcula que la redacció del projecte té un cost de 1.219,75 euros més IVAi els treballs adequació local de 12.721,14 euros més IVA. Si les despeses de condicionament necessàries fossin superiors a les previstes les assumiria l’Ajuntament. Aquest límit de despeses podrà ser millorat a l’alça en les propostes econòmiques. El cànon de l’adjudicació s’estableix en de 10,00 euros al mes, millorable a l’alça.

Les instal·lacions compten amb una sala, el bar, un magatzem-cuina, banys i terrassa. El contracte tindrà una durada de 10 anys computables a partir de la posada en funcionament de l’activitat, i podrà ser objecte de prorroga, per mutu acord de les parts, per un període màxim de dos anys.

Més notícies