COMUNICAT: L’Ajuntament de Querol es posiciona en contra la proposta de parc eòlic de Pontons

Publicat el 06/01/2021

Durant el mes de novembre s’ha presentat a la ponència Ambiental de Catalunya l’avantprojecte del parc eòlic Pontons. L’ha presentat l’empresa Eòlica La Conca 3 S.L., participada per Nordex Ebinergy Spain S.A. i IGEwind Renewable S.L. Segons els mitjans de comunicació aquest projecte ha estat presentat a l’Ajuntament de Pontons el qual va respondre favorablement.  El Parc eòlic projecta la instal·lació de 9 aerogeneradors de 5,5 MW de potència unitària d’una alçada de 200 metres i una inversió de 68 milions d’euros.

Des de l’Ajuntament de Querol hem tingut informació d’aquest parc gràcies a un comunicat del col·lectiu ecologista Bosc Verd.

El parc eòlic està situat al terme municipal de Pontons però lluny dels seus nuclis de població, fet que per aquest municipi comportarà una font d’ingressos important provinents de la liicència d’obres de 68 milions d’euros més de l’IAE que es traduiran en més serveis pels seus veïns i poques molèsties. En canvi diversos molins estan al límit municipal de Querol i Aiguamúrcia. Per això tindran un gran impacte sobre el municipi de Querol ( principalment urbanització de Mas Gassons, Valldossera i Bonany… però també a la resta d’urbanitzacions) i sobre Aiguamúrcia (El Pla de Manlleu). Creiem que les energies renovables són el futur però cal una planificació i no hipotecar certes zones per beneficiar a unes altres. Per això l’Ajuntament de Querol ha demanat ser part interessada en aquest procés i ja ha plantejat a la Ponència Ambiental les següents qüestions prèvies:

-La ubicació del Parc està molt a prop de la zona urbana de Mas Gassons, concretament el molí de Puig Jugador, a 600 metres de zona urbana. Mas Gassons està en procés de redacció del projecte d’urbanització i el fet de l’impacte dels molins pot veure perjudicada la seva viabilitat. També provocarà un fort impacte visual sobre zona de l’ermita de Valldossera i els nuclis de Bonany, la urbanització Ranxos de Bonany, la de Can Llenas i Mas Vermell. Aquest impacte pot desencadenar un menor interès en la compra d’un habitatge en les urbanitzacions més properes i la conseqüència pèrdua de valor.

– Els actuals Plans Territorials de Tarragona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona protegeixen aquestes muntanyes on volen ubicar el parc eòlic, com a espais de protecció especial pel seu interès natural i agrari, com a espais connectors i com a sòl de protecció especial. A més el parc eòlic està envoltat d’espais Xarxa Natura 2.000 i Espais d’Interès Natural (PEIN), forma part del corredor biològic entre les Serres d’Ancosa, el Montmell i l’Alt Gaià. El Penedès i aquestes serres són hàbitat i es fan accions de conservació de l’àguila cuabarrada incompatibles amb aquest tipus de projectes.

– En la zona s’estan potenciant marques com la de +500 de la indústria del vi que a més de vi promocionen el paisatge a més de l’interès del turisme de natura fet que l’impacte de molins de 200 metres pugui malmetre aquesta imatge.

Si el projecte passa el primer tràmit de la Ponència Ambiental l’Ajuntament presentarà les conseqüents al·legacions per preservar els interessos dels seus veïns.

PROJECTE COMPLET

Més notícies