Característiques del nou POUM

Publicat el 11/04/2013

Característiques principals del nou POUM:

–          Reducció del sòl urbà consolidat a 6 ha (Querol i Bonany) i el no consolidat o delimitat (urbanitzacions) a 400 ha. Anteriorment era de 1870 ha.

–          Compactació de l’àmbit de les urbanitzacions de Can Llenas, Ranxos de Bonany, Mas Gassons i sectors de Mas Vermell que hauran de desenvolupar un pla de millora urbana per prioritzar els sectors a consolidar i així reduir costos.

–          Es preveuen petits creixement dins  la trama urbana dels nuclis antics.

Consulta els plànols aquí.

Zonificació de sòl urbà i urbanitzable 1

Zonificació de sòl urbà i urbanitzable 2

Aquesta aprovació és enviada a urbanisme qui l’aprova definitivament.

Bàner

Bàner

Bàner

Bàner

Bàner

Bàner

Bàner

Bàner
Bàner
Més notícies