CAMPANYA DE PREVENCIÓ DE NEVADES

Publicat el 20/02/2018

ACTUACIONS PREVENTIVES:

– Emmagatzemar aliments amb calories, combustibles i productes de neteja.

– Una farmaciola de primers auxilis i medicaments més freqüents.

Cal revisar:

– Cal podar les branques d’arbres si són massa llargues per evitar que

es trenquin (poden perjudicar les línies elèctriques).

– Provisió de combustible per a la calefacció.

Els serveis de protecció civil i la Diputació de Tarragona retiraran

la neu de les carreteres principals, i recomanen no trucar a aquests

serveis ja que estaran al corrent de l’estat de les carreteres i no

retiraran la neu d’altres vies.

Els veïns s’han de fer càrrec de retirar la neu de l’accés al seu

habitatge, es recomana fer-ho en les primeres hores de la nevada ja

que després, quan es glaça, és molt més difícil.

En cas de nevada es demana la col•laboració de tots els veïns especialment en:

– No fer desplaçaments que no siguin imprescindibles, eviteu agafar el

cotxe i procureu no viatjar sols, sobretot si és de nit.

– Si es te coneixement o sospita de qualsevol situació de risc propi o

d’altres veïns comunicar-ho.

– No demanar serveis, si no son molt necessaris, especialment la

retirada de neu, ja que els serveis municipals habitualment porten a

terme aquesta retirada d’una manera ordenada i coordinada però, atesa

la gran extensió del nostre municipi i les dificultats d’aquestes

situacions, no es pot fer tot el terme en poc temps.

EN CAS D’ EMERGÈNCIA CAL TRUCAR AL NÚM. DE TELÈFON 112.

Més notícies