Ban d’informació per a andròmines i brossa

Publicat el 23/10/2015

És necessari i obligatori utilitzar correctament els espais destinats a retirar o llençar les andròmines següents: els mobles vells, electrodomèstics en desús, els objectes de metall o ferros i les fustes o portes velles.

En aquests casos cal col·locar els objectes a l’interior i al fons de les construccions existents i tancar la porta un cop haguem acabat. En cap cas no es podrà dipositar dins d’aquests espais destinat únicament a les andròmines, cartrons, plàstics, roba, brossa i restes vegetals o d’obres, cosa que serà sancionada amb 500 euros, com també deixar-ho fora dels contenidors.

Cal tenir en compte que els cartrons, plàstics i vidre s’han de dipositar dins els contenidors corresponents i les restes d’obres tenen un espai propi (Telf. Informació 977638288). Per les restes vegetals es poden utilitzar els contenidors d’orgànica per les fulles, cremes controlades amb la comunicació municipal corresponent per a ramatge (del 16 d’octubre al 14 de març) durant l’estiu s’amuntega a la parcel·la.

A les persones que incompleixen les normatives com l’ordenança municipal, i/o que no utilitzin els contenidors correctament, o bé embrutin o deixin objectes i brossa fora dels contenidors i es pugui comprovar la seva procedència, serà sancionada amb 500 euros.

Més notícies