Avanços del POUM de Querol

Publicat el 16/11/2012

Després d’11 anys l’aprovació del Pla d’Ordenació Urbanístic Municipal (POUM) de Querol està més a prop que mai per aprovar-se, després que el nou equip de Govern es proposés fa poc més d’un any aquest objectiu. Cal recordar que Querol és dels últims municipis de Catalunya que es regeixen per unes normes subsidiàries de l’any 1978.

El desembre de 2012 ja es va fer una nova aprovació provisional ja que les noves modificacions fetes eren massa substancials per aprofitar el procés de l’anterior equip de Govern. Durant aquest temps s’han estat treballant les al·legacions i s’han anat recollint diversos elements patrimonials que han de quedar palesos en el POUM. Finalment aquest dimecres s’ha entregat al servei d’urbanisme la memòria ambiental i el Pla perquè s’ emetin les directrius, recomanacions i requisits que s’han d’incorporar abans de l’aprovació definitiva. Aquest veredicte previ és nou en la última modificació de la llei d’urbanisme. L’objectiu d’aquesta modificació és que el POUM quan arribi a la comissió d’urbanisme ja tingui incorporat les aportacions del servei d’urbanisme i el procés s’agilitzi.

El POUM ja s’està realitzant amb les recomanacions de la Direcció d’Urbanisme dels Serveis de Tarragona i s’ha fet amb el consens de les diferents associacions i Juntes del municipi. Concretament el POUM no preveu fer cap urbanització nova i té l’objectiu de consolidar les existents: Mas Bermell, Ranxos de Bonany, Can Llenas i Mas Gassons, cada una ja té actualment entre 250 i 800 parcel·les i l’extinció del sòl que no s’ha consolidat en 35 anys. Pels que fa als nuclis se segueixen les línees del Pla Parcial Territorial del Pla de Tarragona; la consolidació del nucli de Bonany, la consolidació del nucli de Querol i un petit creixement d’una vintena de cases sota la carretera del poble de Querol, deixant un nucli compacte. Lluny queden ja les previsions per exemple de fer 1400 habitatges nous a Querol.

En aquest POUM també s’ha fet un treball extens per tal de tenir un bon catàleg de masies i cultural i dels elements natural per tal de mantenir el patrimoni del municipi.

L’Ajuntament espera que en poc més de 4 mesos es pugui fer ja la última aprovació que li correspon al Consistori.

Aquest és un dels principals reptes de l’equip de Govern per modernitzar el municipi; un altre repte important que el Consistori té i que ja està treballant és la legalització del subministrament d’aigua al municipi.

Més notícies