Aquest estiu estalvia, RECICLA, la matèria orgànica al marró.

Publicat el 28/07/2017

Sabies que amb el teu rebut de la brossa paguem el 75% del cost del tractament dels residus que generem a Querol.

Reciclar és molt important pel medi ambient, per les generacions futures però també per la teva butxaca.

Querol és un dels pitjors municipi en recollida selectiva de Catalunya això fa que any darrera any s’encareixi el tractament dels residus i per tant haguem de traslladar aquest augment al rebut. El cost del tractament dels residus ja sobrepassa els 100.000 € anuals. Però si enlloc de tirar-ho tot al contenidor de rebuig verd tirem la matèria orgànica al marró aquest cost baixarà.

Per això et demanem que sobretot aquest estiu llencis la matèria orgànica (restes de menjar i petites restes vegetals) al contenidor marró, si no tens bossa compostable amb bossa normal, però al contenidor marró. Recorda també que les llaunes i plàstic van al groc, el vidre al iglú verd i paper i cartró al blau. Tots estalviarem i el medi ho agraïrà.

Més notícies