Anunci pels veïns de Mas Gassons

Publicat el 23/10/2014

Per ordre judicial es va formar una Junta Gestora per complir els serveis mínims de la urbanització de Mas Gassons. Aquesta gestora està tutoritzada per l’Ajuntament mitjançant el seu Tinent d’Alcalde. El qual adreça la següent carta als veïns de Mas Gassons.

http://www.querol.cat/gassons/carta_q%C3%BCotes.pdf

Més notícies