Actuació en el servei d’aigua i clavegueram a la plaça Sant Sebastià i el carrer de França

Publicat el 16/01/2018

L’Ajuntament de Querol portarà a terme el projecte de restitució del servei d’aigua i part del clavegueram de la plaça Sant Sebastià i del carrer de França. Se substituiran les escomeses de plom d’aigua, reparació del clavegueram i paviment. A finals dels anys 60 es va instal·lar el servei d’aigua al poble de Queroli que cada immoble va pagar 1.000 pessetes de la època.

L’actuació compta amb una subvenció de la Diputació de Tarragona a través de l’anualitat 2017 del Pla d’Acció Municipal (PAM) de 105.195,80 euros. És el 90% del cost de les obres, mentre que per el 10% restant l’Ajuntament de Querol ha aprovat un expedient de contribucions especials per cofinançar l’actuació. Surten afectades 28 propietats, que pagaran de mitjana uns 450 euros. ç

La subvenció total de l’anualitat 2017 del PAM concedida per la Diputació de Tarragona és de 150.643 euros, dels quals, a més dels 105.195,80 eurosdestinats a l’obra en qüestió, 10.000 euros van destinats al sosteniment del lloc de treball de secretaria-intervenció de l’Ajuntament de Querol i 35.447,20 a despesa corrent del consistori.

Més notícies