Pressupost municipal

Dades econòmiques

Pressupost 2019: 771.000,00€

Pressupost 2018: 800.000,00€

Pressupost 2017: 750.000,00€

Pressupost 2016: 750.000,00€

Pressupost 2015: 890.000,00€

Pressupost 2014: 738.000 €

Pressupost 2013: 1.000.000,00 €

Pressupost 2012: 900.000,00 €

Pressupost 2011: 1.360.000,00 €

Pressupost 2010: 1.435.000,00 €

Pressupost 2009: 1.230.000,00 €

Pressupost 2008: 1.566.000 €

Pressupost 2007: 1.430.000 €

Pressupost 2006: 1.345.000 €

Pressupost 2005: 1.250.000 €