Moció aprovada al març sobre la C37

Publicat el 22/05/2014

Moció aprovada al març sobre la C37

Atès la contenció pressupostaria de la Generalitat es va aturar el projecte d’arranjament de la C37 entre el Pont d’Armentera i Querol per un import de 2 milions €.

Atès que després d’aquests anys el paviment s’ha continuat degradant.

Atès que la C37 és una carretera sinuosa i de muntanya i que es freqüent el pas de camions de gran tonatge que fan rutes internacionals.

Per tot això és important l’arranjament d’aquest tram, la realització de cunetes de formigó per tal d’afavorir el pas del camions en els revolts més estretsi la senyalització prèvia de la sinuositat de la carretera

El Ple acorda:

Sol·licitar al Departament de Territori i Sostenibilitat i als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya l’arranjament de la C37, , la realització de cunetes de formigó per tal d’afavorir el pas del camions en els revolts més estretsi la senyalització previa de la sinuositat de la carretera

Més notícies