Punt Verd Municipal

El nostre Punt Verd municipal es troba situat al Carrer Democràcia de la Urbanització Mas Bermell.

Horari: dimecres i dissabtes d’11:30 a 13:30 hores, tret dels dies festius.

En aquest espai s'accepten mobles, electrodomèstics que no continguin líquids o gasos contaminants, olis vegetals provinents de la llar (sempre en ampolles de plàstic transparent) i petites quantitats de runes d'obra.

Habitualment trobaran l'operari de serveis, qui els atendrà i ajudarà a descarregar, caldrà presentar el DNI. Si no hi ha cap operari s'hauran de deixar les andròmines dins el contenidor blau (caixa de voluminosos). Les runes d'obra només es podran deixar quan hi sigui l'operari, ja que ell els facilitarà un justificant d'entrega.

No s'accepten residus de fibrociment amb amiant, aquests materials cal que el veí/ïna els gestioni mitjançant un centre de recollida i transferència autoritzat per l'Agència de Residus de Catalunya (https://residus.gencat.cat/es/). Només si es coneix amb certesa que no contenen amiant es podran agafar al nostre Punt Verd, dins la caixa de voluminosos, però prèviament trucar primer sempre a l'Ajuntament.

Qualsevol altre tipus de residu que no sigui acceptat al nostre Punt Verd, cal portar-lo a la Deixalleria de Vallmoll, els dissabtes al matí i només amb cita prèvia. Per demanar cita prèvia ens poden trucar a l'Ajuntament o al Consell Comarcal de l'Alt Camp (977 60 85 60).

També poden portar petits electrodomèstics i aparells electrònics, bombetes o tintes d'impressora, entre d'altres, a qualsevol dels nostres "mini punts" de recollida repartits pel municipi. Aquests són a l'Ajuntament de Querol o de Bonany, a la Nau de Can Llenas, al Local Social de Ranxos o al Local Social de Mas Bermell.

Recordeu també que resta prohibit abocar qualsevol tipus de deixalles al voltant dels contenidors.

Com arribar-hi?