Calendari del contribuent

Calendari del contribuent 2015

600 – Impost Sobre Vehícles de Tracció Mecànica (Anual) Del 27/03/2015 al 29/05/2015

500 – Impost Sobre Béns Immobles Urbana (Anual fraccionat 1) Del 30/04/2015 al 30/06/2015

501 – Impost Sobre Béns Immobles Rústica (Anual 1) Del 30/06/2015 al 31/08/2015

560  – Taxa Escombraries (Anual 1) Del 30/06/2015 al 31/08/2015

010 – IAE Anual (Anual 1) Del 30/07/2015 al 30/09/2015

932 – Taxa Tinença Animals (Anual) Del 30/07/2015 al 30/09/2015

500 – Impost Sobre Béns Immobles Urbana (Anual fraccionat 2) Del 28/08/2015 al 28/10/2015

NUCLIS QUEROL I BONANY

800 – Subministrament d’aigua semestral (2n semestre 2014)            Del 30/01/2015 al 30/03/2015          

800- Subministrament d’aigua semestral (1r semestre 2015)           Del 30/07/2015 al 30/09/2015

800 – Subministrament d’aigua semestral (2n semestre 2015)                      Del 29/01/2016 al 29/03/2016    

Bàner

Bàner

Bàner

Bàner

Bàner

Bàner

Bàner

Bàner

Bàner

Bàner

Bàner

Bàner