Ban sobre la tinença d’animals

Publicat el 22/10/2015

Està prohibida l’entrada i la permanència d’animals en parcs infantils, centres d’assistència sanitària o espectacles públics amb molta concurrència de persones, també en els locals que ho senyalitzin degudament. Queden fora d’aquesta normativa els gossos pigall de persones invidents.

Està prohibit deixar circular gossos per la via pública per tal d’evitar molèsties, accidents i/o malentesos que es poden produir amb la resta de veïns i veïnes.

Obligacions

A la via pública, els gossos aniran proveïts de corretja i collar amb la placa identificativa, els animals domèstics i de companyia que circulin per les vies públiques han de fer-ho acompanyats i conduïts per les persones que puguin respondre del comportament de l’animal i resoldre les necessitats i inconvenients de la seva conducta.

Hauran de circular amb morrió tots aquells gossos la perillositat dels quals sigui previsible tenint en compte el seu comportament i la seva raça (especialment si és d’una de les races considerades perilloses).

Cal comunicar a l’Ajuntament la tinença d’altres animals i de mida gran com ara cavalls, d’animals exòtics (porcs vietnamites, rèptils i similars).

-És obligatori tenir censats tots els animals de companyia (gossos) del municipi per tal de mantenir actualitzat el seu cens. És necessari comunicar a l’Ajuntament qualsevol canvi, sigui alta o baixa.

-Tots els gossos han de dur el microxip identificatiu homologat, com estableix l’art. 15 del Decret Legislatiu 2/2008 per localitzar-ne el propietari si es donés el cas de pèrdua de l’animal.

La gossera s’endurà periòdicament tots aquells animals abandonats pel terme o que vaguin sense propietari.

Infraccions i sancions

L’incompliment d’alguns de les disposicions anteriors així com de la resta de normatives aprovades, com l’Ordenança Municipal de Tinença d’Animals, Decret Legislatiu 2/2008 de la Llei de protecció dels animals, serà considerada una infracció i podrà ésser objecte de denúncia, tant per Vigilants municipals, Agents rurals, Agents del Seprona i dels Mossos d’Esquadra, que comportarà la sanció econòmica establerta a les Normatives Vigents.

Més notícies